Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in H:\webspace\hostings\hotelampollasol.es\hosting\www\wp-includes\functions.php on line 4152
Avís legal – Hotel Ampolla Sol

Avís legal

Sobre la propietat Legal i el Copyright
El propietari d’aquesta web i el seu contingut és l’empresa Hotel Ampolla Sol, en endavant HOTEL. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer o exposició d’aquesta web sense el corresponent consentiment dels seus propietaris. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant HOTEL exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.
HOTEL es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació enviada a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser certa i no vulnerarà el dret a tercers ni a la legalitat vigent.
HOTEL declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus al no poder garantir al 100% la absència de virus ni altres elements a la web.


  Condicions d’utilització de la web
HOTEL ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.
HOTEL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.hotelampollasol.es podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, HOTEL es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a hotel que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.


  Política de Protecció de dades personals
Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a HOTEL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.
HOTEL, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la LOPD 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avaladors de l’entitat jurídica firmant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.
Aquests fitxers han quedat registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent, amb codis d’inscripció assignats: 2071280110, 2071270097, 2071280108, 2071280106.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb HOTEL, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per HOTEL.
HOTEL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a HOTEL. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb HOTEL.
HOTEL pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que HOTEL reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.

PHP Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in H:\webspace\hostings\hotelampollasol.es\hosting\www\wp-includes\functions.php on line 4152